Топ крипто

  Теорията на Дау е популярна техника, използвана в техническия анализ.

  ⚡️ Какво представлява теорията на Дау Джоунс?

  Какво е определението за теорията на Дау? Теорията на Дау е пазарна теория, която гласи, че даден пазар е във възход, ако една от неговите средни стойности (например индустриална или транспортна) се повиши над предишен основен връх и е последвана от подобно повишение на друга средна стойност.

  ⚡️ Как да разпознаете фалшив пробив?

  Когато цената на дадена акция достигне безпрецедентна височина, това се определя като пробив. Например, ако цената се повиши над 100 долара, това означава, че е имало успешен скок на цените и по този начин се разглежда като положителен знак. От друга страна, когато се случват фалшиви пробиви – когато въпреки че първоначално надхвърля границата от 100 долара – инерцията му отслабва с времето, като по този начин води до обезценяване на стойността: това, което е било необходимо, е било повече купуване, но не се е получило по една или друга причина.

  ⚡️ Колко принципа съдържа теорията на Дау?

  Основавайки се на шест ключови принципа, теорията на Дау предлага на инвеститорите безценен ресурс за по-добро разбиране на пазарните тенденции.

  ⚡️ Колко точна е теорията на Dow?

  Ако не сте убедени в точността на теорията на Дау, Блей демонстрира, че от създаването й през 1953 г. досега тя е надминала подхода „купи и дръж“ средно с 0,42%, постигайки 11,22% годишно подобрение за повече от сто години.

  https://youtu.be/ELlqEEBol6Y

  Обяснение на теорията на dow

  Теорията на Дау в техническия анализ се основава на трудовете на Чарлз Хенри Дау за пазарната теория. Вестник „Уолстрийт джърнъл“ е основан и редактиран от Дау, както и от съоснователя на най-големия борсов индекс в света – Dow Jones & Company.

  Въпреки че започва като хипотеза, теорията на Дау не е замислена като такава; по-скоро други автори събират мислите му и доразвиват възгледите му в теорията на Дау след смъртта му. Сега една от най-основните идеи на техническия анализ, която се използва на финансовите пазари, особено на пазара на криптовалути, е теорията на Дау.

  В това есе се анализира теорията на Дау и различните пазарни фази въз основа на изследванията на Дау. Освен това ще обсъдим някои практически методи за разчитане на графики, вдъхновени от теорията на Дау, които могат да помогнат на инвеститорите в търговията с всеки криптовалутен актив.

  Съдържание

  Какво точно представлява теорията на Дау?

  Теория на Dow
  Каква е теорията на Dow Jones?

  Най-популярната и основна форма на технически анализ за търговия с финансови активи и стоки на открития пазар е теорията на Дау. Чарлз Дау развива идеите си в поредица от статии за The Wall Street Journal, който основава през 1889 г.

  Компанията Dow Jones & Company, основана от трима видни финансови журналисти през 1882 г. – Дау, Едуард Джоунс и Чарлз Бергстресър – съществува и до днес като водещо издание за финансови новини. Основната цел на вестника е била да предоставя безпристрастен анализ на пазара. Освен това Дау и колегите му репортери искат да създадат средна търговска стойност за определени транспортни акции и така се създава индексът Dow Jones Industrial Average (DJIA).

  Актуална ли е все още теорията на Dow?
  Как се търгува с теорията на Dow?

  За сравнение, индексът Dow Jones Transportation Index е създаден едва през 1884 г. и оттогава се използва като бенчмарк за финансовите пазари. Освен това анализаторите често изследват корелацията на двата индекса и способността им да предсказват пазарните тенденции.

  През 1896 г. Дау Джоунс и Ко прави революция на фондовия пазар, като въвежда първата средна стойност на индустриалните акции: Dow Jones Industrial Average (DJIA). До този момент този индекс се е превърнал в световен символ на надеждност и точен измерител на финансовите условия в САЩ. Само три години по-късно, през 1889 г., трима журналисти се заемат да създадат „Следобедно писмо на клиента“, което в крайна сметка се превръща в едно от най-влиятелните днешни издания: The Wall Street Journal.

  Обвързан ли е пазарът на криптовалути с пазара на акции?
  Прилагане на теорията на Дау в крипто търговията

  Теорията на Дау предвижда посоката на тенденцията, като анализира движението на индексите DJIA и DJTA. Трендът се характеризира като бичи, ако двата индекса се движат в една и съща посока, установявайки поредица от по-високи ниски върхове, последвани от нови върхове.

  Обратно, теорията на Дау гласи, че пазарът се намира в низходящ тренд, ако една от средните му стойности пробие под предишно важно дъно, последвано от подобен спад на други средни стойности.

  Какво представлява теорията на Дау?
  Разбиране на сигналите за крипто търговия

  С дългата си история от близо сто години принципът на Dow, който наблюдаваме днес, е усъвършенстван от търговците с течение на времето. Тази доктрина все още е приложима в днешно време при търговията с криптовалути и техните деривативни активи.

  Какво представлява теорията на Дау и как работи тя? Шестте фундаментални постулата

  Теория на Дау: стратегия на шестте принципа
  Защо е важна теорията на Дау?

  Теорията на Дау е набор от насоки за търговците, които ги учат как да конструират пазара. Тези шест основни принципа на Dow Jones Industrial Average могат да помогнат на инвеститорите да вземат по-точни търговски решения както на бичи, така и на мечи пазари.

  Кой е измислил теорията на Дау?
  Кой е измислил теорията за Dow?

  Тенденциите на пазара се променят по три начина.

  Въз основа на тяхната продължителност Dow разделя пазарните тенденции на три категории.

  • Началото на една тенденция, която може да продължи една, две или повече години, се нарича първична тенденция.
  • Вторична тенденция: Част от основния тренд, но в противоположна посока. Тази тенденция може да продължи от три седмици до три месеца.
  • Кратък суинг е ценово движение с продължителност под три седмици.
  Кой е изобретил теорията на Дау?
  По-добър ли е техническият анализ от фундаменталния?

  Дневната графика на BTC/USDT разкрива бичи тренд, както се вижда от графиката по-горе. Мечата корекция се отбелязва като вторичен тренд в рамките на основния тренд.

  Терминът „тенденции“ включва три фази.

  Следват основните фази на тенденцията:

  Колко принципа съдържа теорията на Дау?
  Работи ли теорията на Dow?
  • Натрупване: когато са налице мечи настроения, стойността на актива има тенденция да спада по време на етапа на натрупване. Умните инвеститори постепенно инвестират парите си, за да придобият актива през този период. Вследствие на това цените започват да се повишават малко по малко.
  • След установяването на дадена тенденция обществеността става съпричастна и започва да я следва. Те обаче няма да могат да реализират същите печалби като новите участници на пазара.
  • Фазата на разпределение е моментът, в който трейдърът за първи път разбира, че тенденцията отслабва и че е време да продава. В резултат на това, след като завърши позицията си, пазарът неизбежно ще се обърне.
  Актуална ли е все още теорията на Дау?
  Какви са ограниченията на теорията на Дау?

  Първоначалната тройка от етапи обикновено се нарича тенденции.

  Хипотезата за ефективен пазар (ЕХП) предполага, че текущата цена на активите е точна, като се вземе предвид цялата налична публична информация. Това означава, че независимо от това дали се разглеждат пазарни данни, или не, всички релевантни новини ще определят бъдещите тенденции за този актив. Следователно оценката на неговия потенциален успех или неуспех включва както проактивен, така и реактивен анализ в съответствие с теорията на Дау.

  Как теорията на Дау определя посоката на фондовия пазар?
  Какви са хипотезите на теорията на Дау?

  На ефективен пазар цената на криптоактива ще реагира незабавно на важни новини, което показва влиянието на тези новини върху пазарните настроения.

  Фондовият пазар достигна дъното си в средата на октомври и се срина.

  Индексите трябва да потвърдят тенденциите

  Принципът на съответствието гласи, че средните индекси на Dow за промишлеността и транспорта трябва да са в синхрон.

  Работи ли наистина теорията на Дау?
  Теорията за Dow става меча.

  Тази идея се основава на убеждението, че индексите, получени от производството и продажбата на продукти, са свързани. Транспортът например трябва да транспортира произведените стоки от складовете, за да изпълни целта си. В резултат на това, ако транспортните запаси намалеят, това ще доведе до намаляване на промишлените запаси.

  В идеалния случай промишлените и транспортните индекси трябва да се движат в тандем, за да покажат, че оптимизмът на пазара е стабилен. Дивергенция възниква, когато единият от индексите се повишава, а другият се понижава, което показва възможен предвестник на обръщане на текущата пазарна тенденция.

  От друга страна, през последните години предприятията не използват железниците за превоз на продукти. Вместо това те използват въздушен, морски и други методи. Дори технологични фирми като Microsoft, Apple и Google може да не се нуждаят от такива доставки. Инвеститорите могат да използват алтернативни индекси като S&P 500 или FTSE 100, за да прогнозират теорията на Dow на пазара.

  Как се търгува по теорията на Дау?
  Как теорията на Dow определя пазарните тенденции?

  На тази графика се вижда силна положителна връзка между DJIA и S&P 500, тъй като и двата индекса се движат нагоре в тандем. Това показва, че между тях съществува силна връзка.

  Томът трябва да отразява актуалните тенденции.

  Когато цените се покачват, е важно да се обърне внимание на обема на търговията като ориентир. Високият обем показва, че повече хора инвестират в тенденцията, което увеличава нейната устойчивост. Когато има неочаквано обръщане на посоката на цените, трябва да можете да наблюдавате намаляване на търговската активност, започвайки от самото начало.

  От друга страна, малкият обем срещу основния тренд показва по-слабо участие на пазара и по-малък шанс за търговия.

  Какви са основните принципи на теорията на Дау?
  Колко точна е теорията на Dow?

  Обемът на търговията е важен аспект на търговията с криптовалути

  Dow предполага, че основната тенденция ще продължи, докато не настъпи важно събитие, което да обърне пазарните нагласи в друга посока. Въпреки това винаги трябва да се доверявате на основната тенденция по време на потенциални краткосрочни обръщания.

  Дори и да има 30-50% разпродажба, цената на дневната графика на BTC/USDT се покачва в стабилен възходящ тренд, както се вижда на изображението по-горе.

  Какви са основните принципи на теорията на Дау?
  Каква е целта на теорията на Дау?

  Това е още едно доказателство за идеята за поемане на дълга сделка в основния тренд и пренебрегване на всякакъв потенциал за заемане на позиция срещу него.

  Първични и вторични тенденции на пазарите на криптовалути: Как да приложим теорията на Дау

  Теорията на Дау се основава на вековни идеи. В резултат на това много инвеститори са предпазливи по отношение на нейната ефикасност на днешните финансови пазари, особено за криптовалутите.

  Днешните финансови пазари са доминирани от алгоритми за високочестотна търговия, но човешкият ум все още поддържа логическа основа за създаване на пазари. В резултат на това мисленето на Дау все още може да се използва на пазарите на криптовалути; инвеститорите обаче трябва да го възприемат по различен начин.

  Теория на Дау: Стратегия от шест принципа
  Въведение в теорията на Дау

  На днешния пазар, където технологичните акции изместиха DJTA в NASDAQ 100, концепцията за разчитане на по-широка тенденция вече не е приложима. Така че не можем да използваме DJTA заедно с DJIA, но идеята за тълкуване на по-голяма пазарна тенденция остава валидна.

  Нека приложим теорията на Дау към пазара на криптовалути, за да открием печеливша ценова тенденция.

  Основни принципи на теорията на Dow
  Фундаментална част от техническия анализ

  Първата стъпка на инвеститорите е да открият значителна тенденция. Намирането на значителна тенденция на пазара на криптовалути не е трудно. Това е така, защото пазарът на криптовалути, в сравнение с традиционния валутен пазар, е доста млад и повечето големи криптовалути са склонни да започват оптимистично.

  Общият първичен пазар, както се вижда от графиката на BTC/USDT по-долу, все още е оптимистичен и генерира суинг върхове от самото начало.

  Какво представлява теорията на Дау?
  Теорията на Дау, разработена от Чарлз Х. Дау за обяснение на движенията на фондовия пазар, съдържа редица насоки.

  На изображението по-горе е представена дневна графика на BTC/USDT, показваща бичи първичен тренд и негативен вторичен тренд.

  Според логиката на Дау трябва да търгуваме само по посока на основния тренд. В този пример инвеститорите трябва да изчакат завършването на вторичния тренд. Веднага щом цената се повиши над суинг върха, мечият вторичен тренд ще приключи (както е показано на илюстрацията по-долу).

  Как работи теорията на Дау: шест основни постулата
  Как да приложим теорията на Дау към криптопазарите: първични и вторични тенденции

  При втората вълна цената спада през втората половина, след което бързо се възстановява след пробив над последния възходящ импулс. В резултат на това цената се покачва с импулсивен бичи импулс.

  Как да приложим теорията на Дау към крипто-тенденциите: Натрупване и разпределение

  Инвеститорите трябва да разгледат фазите на натрупване и разпределение на движението на цената на акциите, като използват данните за обема, за да получат по-точен вход за търговия.

  Как да приложим теорията на Дау към криптопазарите: натрупване и разпределение
  Слабости на теорията на Дау – и как да ги преодолеем

  На 1-дневната графика на BTC/USDT входът за покупка се маркира от следните потвърждения:

  • В повечето случаи тенденцията на цените е възходяща.
  • Фазата на разпределение е приключила и е започнал периодът на натрупване.
  • В зоната на натрупване вторичният тренд е низходящ и наскоро достигна нов суинг връх.
  • Купувачите подкрепиха цената.
  Същност на теорията на Дау
  Теорията на Дау е система за технически анализ

  Слабостите на теорията на Dow и как да ги преодолеем

  За да прогнозира движението на цените, теорията на Дау се нуждае от данни за поне две години. Обикновено е трудно да се набавят надеждни данни с повече от двегодишна история на пазарите на криптовалути. Освен това, дори и да открием такива данни, тяхната надеждност е спорна, тъй като пазарите на криптовалути се характеризират с висока степен на волатилност.

  Дау е една от основните концепции на техническия анализ
  Различни фази на пазара въз основа на работата на Dow

  Друго съображение е, че е трудно да се определи дългосрочната надеждност на настоящата пазарна тенденция. Хипотезата на Дау твърди, че възходът може да продължи въпреки приближаването към дъното на суинга. По същия начин спадът се счита за активен, ако цената е на суинг максимума в краткосрочен план. С течение на времето е възможно да се придържаме към теорията на Дау, ако само по-високата

  Нивата на подкрепа и съпротива обикновено се считат за жизненоважни от инвеститорите: биковете започват поръчки за покупка от подкрепата, а мечките – от съпротивата. Когато обаче нивото на подкрепа или съпротива бъде пробито, позицията се обръща: подкрепата се превръща в съпротива и обратното в теорията на Дау. Когато се пробие краткосрочно ниво на суинг в теорията на Дау, нивата на подкрепа/съпротива променят своите

  Теорията на Дау включва набор от правила
  Индекси на Dow

  Поради тази причина инвеститорите трябва да допълнят графиките си с други компоненти, за да подобрят шансовете си за търговия. Ако използвате инструменти като пълзяща средна, MACD, стохастичен осцилатор или дори VWAP за по-ефективна търговия, теорията на Дау все още е приложима и ефективна. Ако различните индикатори показват една и съща тенденция, цената вероятно ще се движи в тази посока.

  Същност на теорията на Дау

  Как да прилагаме теорията на Дау
  Надежден план за търговия

  Надяваме се, че тази информация ще ви помогне да разберете какво представлява теорията на Дау и как тя се отнася към пазара на криптовалути. Когато използвате теорията на Дау за суинг търговия или търговия в рамките на деня на пазарите на криптовалути, основният риск е свързан с корелираните индекси. Пазарът на криптовалути е все още сравнително млад и използва блокчейн технологията, за да следва чистото търсене и предлагане.

  Нива на подкрепа и съпротива
  Нива на подкрепа и съпротива

  Инвеститорите могат да изпращат парите си директно на адреса на портфейла без участието на трети страни. Това е нова идея, която затруднява сравняването на няколко индекса. От друга страна, инвеститорите могат да комбинират ценовото действие на подобни активи като Биткойн и Етериум, за да определят настоящите пазарни нагласи.

  Въпреки разбирането на теорията на Дау, търговците на криптовалути трябва да дадат приоритет на създаването на надеждна стратегия за търговия. Пазарът на криптовалути остава силно волатилен и все още не е напълно съобразен с регулаторните стандарти – следователно инвеститорите трябва да действат внимателно, дори когато използват разумни подходи за управление на парите.

  Въведение

  Запознайте се с Рахул Намбиампурат, опитен писател на свободна практика, който пише за криптовалути и е родом от динамичния щат Керала, Индия. Със задълбочен образователен опит от университета Сиким Манипал, Рахул се е превърнал в забележителна фигура в света на криптовалутите, специализирайки в областта на НФП, криптовалутите ..

  Свързани статии