Спот търговия: Какво представлява, как работи и защо трябва да ви интересува

⚡️ Какво е търговия с криптовалути?

Борсите са идеалното място за търговците на цифрови валути да конвертират своята криптовалута в по-традиционни форми на пари, като долари, евро, рубли и юани. На борсите не само можете да купувате нови криптовалути, но те са и чудесен начин да ги добивате!

⚡️ Какво се включва в спот пазара?

Спот пазар е този, при който са изпълнени и трите критерия – този за едновременност на сделките, право на собственост на купувача върху стоките и право на собственост на продавача върху парите. Фондовият пазар, пазарът на облигации, както и други световни пазари на благородни метали и други суровини са примери за спот пазари.

⚡️ Какво означава спот цена?

(Спот) цената на продуктите, когато те се доставят веднага. Тя се противопоставя на форуърдните и фючърсните цени, които са за неща, които ще бъдат доставени в предварително определен момент.

⚡️ Каква е разликата между спот и фючърс?

Фючърсните договори ви дават възможност да установите позиция за 1 BTC с част от стойността на актива. От друга страна, при спот търговията не се използва ливъридж. За да закупите един биткойн на спот пазара, например, ще са ви необходими стотици долари.

Спот търговия

Спот търговията, наричана още спот транзакция, е когато купувате или продавате дадена стока за чуждестранна валута с уговорката тя да бъде доставена на определена дата. Повечето спот договори изискват валутата, стоката или инструментът да бъдат физически доставени; това означава, че има времева стойност на плащането, за разлика от фючърсния или форуърдния договор. Спот договорите се сключват на спот пазара, който се различава от фючърсните или форуърдните пазари. Търговията с форуърди или фючърси е контраст на спот търговията.

Съдържание

Защо спот търговията е толкова важна?

арбитраж на спот търговия
Какво представлява спот търговията?

Спот договорите за чуждестранна валута са най-популярната разновидност и обикновено се уреждат в рамките на два работни дни. Повечето други финансови активи, от друга страна, се уреждат на следващия работен ден.

На спот пазара на чуждестранна валута (forex) се купува и продава по електронен път в целия свят. Това е най-големият пазар по отношение на обема, на който ежедневно се извършват транзакции на стойност над трилиона долара.

Спот търговията е изгодна, тъй като е най-ликвидният пазар, на който търговците винаги купуват и продават по текущи цени. Когато има разлики в спот цените на различните пазари, опитните инвеститори могат да извършват арбитражна търговия с цел печалба.

значение на спот търговия
Значение на спот търговия

Спот цената е текущата пазарна цена на даден финансов продукт. Спот цената е продажната или покупната цена, която може да се получи в момента. Купувачите и продавачите допринасят за спот цената, като подават поръчки за покупка и продажба. На ликвидните пазари спот цената може да варира секунда по секунда, тъй като неизпълнените заявки се изпълняват и се подават нови поръчки.

Фактори, които трябва да вземете предвид

Определение за форуърдна цена

Какво представлява спот търговията?
Какво е спот търговия | Определение и значение

Цената на инструмент, чийто сетълмент се извършва на по-късна дата от спот цената, е равна на спот цената плюс лихвата, начислена до датата на сетълмента. При валутните операции се отчита разликата в лихвените проценти между двете валути.

Други спот пазари

На следващия работен ден облигациите и опциите обикновено се търгуват със спот плащане. Това включва договори между финансови институции или фирма и финансова институция. Лихвеният суап обикновено се урежда в рамките на два дни – най-близката дата се нарича спот дата. Като участват в тези сделки, фирмите могат да получат бърз достъп до капитал, като същевременно управляват ефективно нивата на риска.

Как да търгувате с криптовалута на спот пазара
Какво представлява спот пазарът и как се търгува на спот

CME Group (бившата Чикагска стокова борса) и Intercontinental Exchange, която управлява Нюйоркската фондова борса, са две от най-известните стокови борси. По-голямата част от търговията със суровини е за бъдеща доставка и не води до незабавна доставка; преди падежа договорът може да бъде купен или продаден на спот пазара. Спот цените се използват за определяне на цената на фючърсния договор.

Предимства на спот търговията

Интелигентните търговци, които са добре запознати с операциите на своите пазари, могат да използват ботове за търговия, за да се възползват от пазарните тенденции, като същевременно ограничават рисковете си. Умните търговци, които пробиват повърхността на пазара и надничат в неговите дълбини, ще открият множество възможности за печалба.

Какво представлява търговията с криптовалута на спот търговия
Губите ли пари от спот търговията?
 • Когато печелите пари от инвестиране, е важно да разберете, че вероятно ще трябва да платите данъци. В края на краищата, при международните транзакции и обмена на валута, които се извършват редовно на пазара, данъчното облагане е несъмнен фактор. За съжаление няма начин да се гарантират нулеви загуби; въпреки това методи като използването на ливъридж или хеджирането могат да помогнат за минимизиране на потенциалните дефицити, възникващи при подаване на данъчната ви декларация.
 • При спот търговията трейдърите се радват на по-голяма възвръщаемост на инвестициите, тъй като могат да купуват и продават активи незабавно. Този метод на търговия е изключително удобен за бързо използване на потенциално изгодни възможности на пазара.
 • Спот търговията предлага изключително доходна платформа; купувайте на ниски цени и продавайте на високи, за да получите голяма възвръщаемост на инвестицията си. Криптовалутите предоставят на трейдърите тази златна възможност, превръщайки спот търговията в една от най-доходоносните инвестиции на днешния пазар!
 • Спот пазарът е достъпен за всички, което го прави идеална арена за търговия за всеки тип инвеститор. Само с малко пари и познания можете да се възползвате от големите колебания в цените, за да реализирате огромни печалби!

Спот пазарът улеснява бързия обмен на криптотокени за фиатни и други цифрови валути, което позволява на търговците да извършват бързи транзакции.

Недостатъци на търговията на спот пазара

Как се печели от спот търговията?
Печеливша ли е спот търговията с криптовалути?
 • Изправени пред необходимостта да купуват активи на по-висока от обичайната цена на спот пазара, инвеститорите са изложени на огромни рискове, особено за нестабилните ресурси. Придобиването на тези притежания преди тяхната „истинска стойност“ може да доведе до значителни загуби, ако цената на актива впоследствие спадне.
 • Ако някоя от страните забележи отклонения в сделката след сключването на сделката на спот пазара, може да не се стигне до регресия.
 • Поръчката за стоп-загуба е вид търговия, която не включва планиране, за разлика от форуърдните и фючърсните сделки.
 • Тъй като страните трябва да извършат физическа доставка на място, спот пазарът не е толкова адаптивен по отношение на сроковете.
 • Спот пазарът е негъвкав по отношение на сроковете, тъй като страните трябва да извършат физическата доставка на място.
 • Рискът от неизпълнение от страна на контрагента оказва влияние върху лихвения процент на спот пазара.
 • Поради платежоспособността на маркет-мейкъра рискът от контрагента е присъщ на търговията на спот пазара.

Спот търговията е популярна и изключително доходна форма на инвестиране, която включва покупка, продажба и размяна на финансови инструменти в реално време.

Как мога да печеля по 1% на ден на фондовия пазар?
Какъв е примерът за спот пазар?

За да дадем конкретна илюстрация на спот търговията, нека предположим, че търговецът открие къса позиция в двойката EUR/USD (стартира спот търговия). Според прогнозите на експертите и убежденията на търговците се очаква еврото да поевтинее спрямо щатския долар в бъдеще.

Той продава 10 000 долара на цена 1,070 и реализира печалба от 500 долара, когато еврото спада спрямо долара, и купува 10 000 долара на цена 1,020, за да приключи сделката.

Ако доларът поевтинее с 50 пипса и той реши да закупи на цена 1,120, ще загуби 500 долара (1,120 – 1,070 x 10 000 USD = 500 USD).

Каква е разликата между маржин търговията и спот търговията?
Каква е разликата между спот търговия и фючърсния пазар?

Видове спот пазари

Съществуват два вида спот борси: организирани пазари и извънборсови пазари (OTC).

Извънборсовият пазар е пазар, на който търговците се събират, за да обменят стоки без помощта на трета страна, която да регулира търговията. Стоките, които се търгуват на извънборсовия пазар, могат да се различават от тези, предлагани на установените борси. Извънборсовите сделки обикновено са частни и цените невинаги се публикуват.

Пазарната борса е формализирана търговска площадка, на която продавачите и купувачите оферират и търгуват с налични финансови активи. Търговията може да се извършва в търговска зала или на електронна търговска площадка. Тъй като цените се определят незабавно, благодарение на електронната търговия процедурата по покупко-продажба е опростена.

Какво представлява спот търговията на Binance?
Какво представлява спот пазарът на Binance?

Техническите трейдъри, които предпочитат опциите или фючърсните договори пред спот сделките, често търсят деривати. Спот сделките се уреждат по текущия пазарен курс. Въпреки това дериватите предоставят широк набор от опции, които позволяват на търговците да се възползват от бъдещите пазарни движения, без да рискуват пълния размер на капитала, който би трябвало да ангажират, ако купуват и продават спот сделки. Опциите и фючърсните договори позволяват на търговците да хеджират позициите си, да търгуват с маржин и дори да спекулират, използвайки ливъридж.

Алтернативи за търговия

Търговия, при която нито плащането, нито доставката на инвестицията са незабавни, се нарича неспот търговия. Ако търговците искат да инвестират само на определени цени и в определено време, те могат да го направят, като използват деривативни договори като тези:

Какво се разбира под спот пазар?
Какви видове спот пазари съществуват?

За инвеститорите, които желаят да диверсифицират портфейлите си, като се възползват от различни инвестиционни опции, е важно да разбират разликите между спот сделките и другите видове транзакции, за да ги използват ефективно.

Управление на риска на спот пазарите 

Разбиране на пазара

Какво представлява спот пазарът при криптовалутите?
Какво представляват продажбите на място?

Ако искате да търгувате или да инвестирате на спот пазара, трябва да разберете как работи той. Това включва запознаване с търсенето и предлагането, механизмите за определяне на цените, условията за търговия и общия жаргон. Също така трябва да знаете какво вероятно ще направят другите участници, както и нормативните актове, които регулират операциите на борсата.

На извънборсовите спот пазари търговците трябва да оценят контрагента, за да намалят риска от неизпълнение от страна на контрагента. По-лесно е да се минимизират спот рисковете, като се разбере как работи пазарът.

Определяне на стратегия за търговия

спот търговия сделка ли е?
Каква е разликата между спотове и фючърси?

От решаващо значение за страните, търгуващи на спот пазара, е да приемат стратегия за търговия, преди да решат да сключат сделка. Търговците трябва да определят точките си на влизане и излизане за конкретни активи, преди да открият позиция.

Поръчките за стоп-загуба и лимитиране се използват за защита от потенциални финансови загуби. Други стратегии включват ценови лимити, минимални цени и възможност за бързо идентифициране на риска в дадена сделка или контрагент. Стоповете и ограниченията могат да помогнат на търговците да решат дали да продължат да търгуват, да задържат и да изчакат или да прекратят сделката по-ефективно. По-долу са дадени някои примери за полезни стопове

Какви са характеристиките на спот пазара?
Каква е разликата между дериватите и спот пазара?
 • Лимитиращата поръчка има за цел да затвори позицията ви, когато цената достигне и надмине предварително определеното ниво.
 • Редовен стоп: Ако пазарът се движи срещу вашата позиция, On Balance автоматично ще я затвори.
 • Осигурете си успех с индикатора ATR, който регулира нивото на стоп-загуба вместо вас и ви казва точно кога да заемете позиция.
 • Ограничителният стоп е гаранция, която ви позволява да затворите сделката, ако цената започне да се движи срещу целевата ви позиция. Той следва положителното движение на цената и се затваря, когато цената се отклони от целевата ви позиция.

Управлявайте емоциите си

Каква е разликата между маржин търговията и спот търговията?
Ръководство за видовете и характеристиките на спот пазара

Когато търгувате на спот пазара, е важно да контролирате емоциите си, защото те могат да повлияят на решенията ви. Страхът, съмнението, алчността и безпокойството са примери за негативни настроения, които могат да доведат до вредни решения, които да провалят успеха ви. Не забравяйте – поддържането на спокойна перспектива е от съществено значение за успешната търговия!

Получавайте най-новата информация за актуални събития и новини, когато се абонирате за нашите безплатни седмични актуализации.

От решаващо значение е също така да останете информирани за текущите събития и развитието на въпросите, които оказват влияние върху инструментите на спот пазара или стоките, особено когато извършвате търговия.

Инвеститорите на спот пазара трябва да обръщат внимание на пазарните нагласи, да следят икономическото и финансовото развитие и да бъдат информирани за политически и регулаторни съобщения. Когато се взема решение за спот търговия, трябва да се вземат предвид всички новини, които могат да повлияят на цената на целевия актив.

Какъв е смисълът на спот търговията през 2022 г.?
Какъв е смисълът от спот търговията 2022?

В заключение

Спот пазарите са чудесен начин за извършване на транзакции както от начинаещи, така и от опитни търговци. Популярността им се дължи на лесния им за използване характер. Въпреки че спот търговията е предимно лесна за разбиране, все пак трябва да сте в крак с малките подробности, изброени по-горе. По този начин можете да сте наясно както с основните предимства, така и с недостатъците, свързани с тази дейност.

Не само че трябва да разбирате основите, но и като цяло ще е от полза за търговските ви умения да се запознаете с техническия, фундаменталния анализ и анализа на настроенията.

Въведение

Запознайте се с Рахул Намбиампурат, опитен писател на свободна практика, който пише за криптовалути и е родом от динамичния щат Керала, Индия. Със задълбочен образователен опит от университета Сиким Манипал, Рахул се е превърнал в забележителна фигура в света на криптовалутите, специализирайки в областта на НФП, криптовалутите ..

Свързани статии