Блокчейн технологията в игрите

Блокчейн технологията в игрите променя тази област, като осигурява сигурно и прозрачно проследяване на транзакциите и дава възможност за създаване на незаменими токени (NFT) за единствени по рода си предмети в игрите.  

Това въвежда нови модели за монетизация, които позволяват на играчите да печелят криптовалута, като играят или участват в частична собственост на активи в играта. 

В тази статия разглеждаме ползите от нея и предоставяме някои от реалните примери за блокчейн игри.

Съдържание

Полез от блокчейн в игрите

Интеграцията на блокчейн предлага много ползи за игралната индустрия, включително повишена сигурност, по-голяма прозрачност и възможност за токенизиране на активи в игрите.

Децентрализация в игрите

Децентрализацията в игрите се отнася до прехвърлянето на контрола и собствеността върху активите в игрите от централизирани структури към играчите. 

Това се постига чрез използването на блокчейн технология, която създава разпределена счетоводна книга, която записва и проследява всички транзакции. Тази разпределена счетоводна книга гарантира, че активите в играта наистина са собственост на играчите и не могат да бъдат подправени или отменени от централен орган.

Децентрализацията в игрите има няколко предимства:

 • Истинска собственост: Играчите имат истинска собственост върху своите активи в играта, което им позволява да ги разменят, продават или дават назаем на други. Това създава реална икономика в рамките на играта, която позволява на играчите да извличат стойност от своя геймплей.
 • Повишена ангажираност: Играчите са по-ангажирани в игри, в които имат чувство за собственост и могат да извлекат пряка полза от участието си. Децентрализацията може да доведе до по-дълго време за игра, по-голямо задържане на играчите и по-силни общности.
 • Справедлива икономика: Децентрализираните икономики са по-устойчиви на манипулации от страна на разработчици или други играчи. Това създава по-справедливи условия за всички участници.
 • Нови възможности за монетизация: Блокчейн и игрите могат да създадат нови модели за монетизация, които да са от полза за играчите. Например, играчите могат да печелят криптовалута или НФП, като играят играта, които могат да се използват за закупуване на елементи в играта или за теглене на реални пари.
 • Овластяване на играчите: Уеб3 игрите дават на играчите по-голям контрол върху развитието и еволюцията на играта. Играчите могат да гласуват за промени в играта или дори сами да разработват ново съдържание. Това води до по-демократично и ориентирано към играчите игрово изживяване.

Децентрализацията има потенциала да промени игралната индустрия. Като предоставят на играчите по-голям контрол върху преживяването им и създават нови възможности за монетизация, уеб3 игрите могат да направят игрите по-забавни, печеливши и справедливи за всички участници.

Сигурни и недосегаеми активи в игрите

Блокчейн индустрията за игри предлага по-сигурно решение за активите в играта. Блокверигите са разпределени счетоводни книги, които съхраняват данни в множество компютри, което прави много трудно подправянето или хакването им. Това означава, че активите в игрите, съхранявани в блокчейн, са много по-сигурни от тези, съхранявани на традиционни сървъри.

В допълнение към сигурността блокчейн технологията предоставя и начин да направите активите в играта наистина недосегаеми. Това е така, тъй като след като даден актив в играта бъде създаден в блокчейн, той не може да бъде изтрит или модифициран. Това не позволява на разработчиците или издателите да отнемат или манипулират активите на играчите, което може да създаде по-сигурно и справедливо игрово изживяване.

Ето няколко конкретни примера за това как блокчейн може да осигури и защити активите в игрите:

 • НФТ:НФТ са уникални цифрови токени, които представляват активи в играта, като например предмети, герои или земя. Те се съхраняват в блокчейн и не могат да бъдат възпроизвеждани, което ги прави невъзможни за фалшифициране.
 • Децентрализирано съхранение: Активите в играта могат да се съхраняват в децентрализирани мрежи за съхранение, като например IPFS или Filecoin. Това означава, че те не се съхраняват на един-единствен сървър, което ги прави по-устойчиви на хакерски атаки и пробиви в данните.
 • Умели договори: Интелигентните договори могат да автоматизират прехвърлянето на активи в играта. Това намалява риска от човешка грешка или измама и също така може да помогне за рационализиране на процеса на търговия.
 • Защитени портфейли: Играчите могат да съхраняват активите си в играта в защитени портфейли, които са като цифрови хранилища, защитаващи частните им ключове. Това предотвратява неоторизиран достъп до активите им.
Блокчейн в активите на игрите

Използвайки блокчейн технологията, разработчиците на игри могат да създадат по-сигурно и надеждно игрово изживяване за играчите. Това може да доведе до по-голяма ангажираност, удовлетвореност и задържане на играчите.

Умели договори в игрите

Интелигентните договори са самоизпълняващи се договори, които се съхраняват в блокчейн и се изпълняват автоматично, когато са изпълнени определени условия. В контекста на игрите интелигентните договори предлагат множество предимства, които могат да променят начина, по който се създават, играят и монетизират игрите:

 • Собственост и контрол на активите в игрите: Традиционните игрови модели обикновено включват централизирани сървъри, които контролират активите в играта. Този централизиран подход може да доведе до проблеми със справедливостта, прозрачността и собствеността на играчите. 
 • Засилена сигурност и прозрачност: Блоковата верига в игрите, върху която са изградени интелигентните договори, е по своята същност сигурна и прозрачна. Транзакциите в блокчейн са неизменни, което означава, че не могат да бъдат променяни или изтривани. Това предотвратява манипулирането на активите в играта и гарантира, че играчите имат доверие в сигурността на своите виртуални притежания.
 • Нови модели за монетизация и игра за печалба: Интелигентните договори позволяват създаването на нови модели за монетизация в игрите, като например модела „игра за печалба“ (P2E). В игрите P2E играчите могат да печелят криптовалута или НФП, като играят играта. След това тези спечелени активи могат да се търгуват или продават за реална стойност, като по този начин се създава нов източник на доходи за играчите. Интелигентните договори улесняват тези транзакции по сигурен и прозрачен начин.
 • Улеснена разработка и намалени разходи: Умелите договори могат да автоматизират много задачи, които в момента се извършват ръчно от разработчиците на игри или администраторите. Това може да освободи ресурси за разработка, които да се съсредоточат върху създаването на нови и иновативни функции. 

Интеграцията на блокчейн в игрите и интелигентните договори в игрите е все още в ранен етап, но вече осигурява по-сигурно, прозрачно и ориентирано към играчите игрово изживяване. 


Блокчейн технологията в игралната индустрия

Токенизация на активите в игрите

Токенизацията на блокчейн променя игрите, като предоставя на играчите истинска собственост, позволявайки им да търгуват, продават или дават назаем цифрови активи и насърчавайки реална икономика в играта. Този децентрализиран модел не само овластява играчите, но също така гарантира сигурността и прозрачността на активите в играта, предотвратявайки измамите и осигурявайки интегритет. 

Въвеждането на P2E чрез токенизация дава възможност на играчите да печелят криптовалути или НФП, като играят, създавайки екосистема, която е по-ориентирана към играчите. Освен това токенизацията подобрява преживяванията при игра чрез включване на функции като интелигентни договори, автоматизиране на правилата и наградите и насърчаване на ангажираността на общността. 

Отвъд геймплея, тази интеграция рационализира разработването, намалява разходите и свежда до минимум зависимостта от посредници. Този трансформиращ потенциал предефинира гейминг пейзажа, където собствеността, сигурността, новите модели за монетизация и обогатените преживявания се сливат, за да оформят бъдеще, в което блокчейн и токенизацията революционизират начина, по който играчите взаимодействат с виртуалните светове. 

С напредването на технологиите по-нататъшните приложения на токенизацията са готови да трансформират и да въвеждат непрекъснато иновации в игралната индустрия.

Подобряване на икономиката на игрите

Блокчейн в игрите фундаментално трансформира начина, по който функционират икономиките в игрите, като въвежда нови модели на приходи, механизми „игра за печалба“ и пазари, управлявани от играчите. Тази трансформация дава възможност на играчите да поемат по-активна роля в създаването и разпределението на стойността в игрите.

Ето и по-подробен преглед:

 • Нови модели на приходи: Блокчейн технологията в игралната индустрия дава възможност за разработване на нови модели на приходи, които надхвърлят традиционното заплащане за игра или покупки в приложенията. Моделите P2E се очертават като популярна алтернатива, позволяваща на играчите да печелят криптовалута или НФП чрез участие в играта. 
 • Механизми на P2E: Те предоставят на играчите осезаеми награди за постиженията им в играта, като превръщат техните дейности в играта в стойност в реалния свят. Това може да включва печелене на криптовалута за изпълнение на куестове, участие в битки или притежание на редки активи в играта.
 • Пазари, управлявани от играчите: Блокчейн технологията улеснява създаването на пазари, управлявани от играчите, където те могат директно да търгуват и продават своите активи в играта. По този начин се премахва необходимостта от посредници, като например разработчици на игри или издатели, които традиционно контролират икономиката в игрите. 

Тези трансформационни промени поставят началото на нова ера на икономиката в игрите, в която играчите не са просто пасивни потребители, а активни участници в процеса на създаване и разпространение на стойност. Блокчейн технологията дава възможност на играчите да поемат собствеността върху своите преживявания в игрите и да получават финансови облаги от своите дейности в игрите.

Топ 5 на игрите с блокчейн технология.

Примери от реалния свят на блокчейн игри (ТОП 5)

 • Alien Worlds е игра, която позволява на играчите да изследват, добиват и търгуват с ресурси на децентрализирана планета, наречена Cryptoverse. Играчите могат да печелят местната криптовалута Trilium (TLM), която може да се използва за закупуване на игрови елементи, наемане на земя и залагане на награди.
 • Axie Infinity е игра за събиране на същества и битки, която използва негъвкави жетони (НЖТ), за да представя Axies, виртуалните същества в играта. Играчите могат да развъждат, отглеждат и да се бият с Axies, за да печелят валутата на играта, Smooth Love Potion (SLP), която може да се обменя за пари от реалния свят.
 • CryptoBeasts е колекционерска игра с карти, която използва НФТ за представяне на карти. Играчите могат да събират, търгуват и да се бият с карти, за да печелят валутата на играта – CryptoBeasts Gems (CGB), която може да се използва за закупуване на предмети в играта и карти за подсилване.
 • CryptoKitties беше една от първите блокчейн игри, които спечелиха вниманието на масовата публика. Това е игра за развъждане и колекциониране, която използва НФТ, за да представлява котки. Играчите могат да развъждат котки, за да създават нови и уникални котенца, които могат да бъдат продавани на пазара на CryptoKitties.
 • CryptoPop е пъзел игра, която използва NFTs за представяне на блокове. Играчите могат да съчетават блокове, за да печелят точки и да отключват нови нива. Валутата на играта, CryptoPop Tokens (CPT), може да се използва за закупуване на елементи в играта и за захранване на героите.

Заключение

Блокчейн в игрите оказва влияние върху индустрията, като въвежда нови възможности за собственост, сигурност и монетизация. Чрез токенизиране на активите в игрите и създаване на възможност за децентрализирани икономики блокчейн създава нова ера в игрите, в която играчите имат истинска собственост върху виртуалните си притежания и могат да печелят реална стойност от своята игра. 

Това води до появата на нови модели на приходи, като например „игра за печалба“ (play-to-earn), насърчава по-ангажирани и активни бази от играчи и открива новаторски механики за игра. Тъй като блокчейн технологията продължава да узрява, можем да очакваме да видим още повече приложения, които ще променят начина, по който играем, притежаваме и взаимодействаме с виртуалните светове.

Запитване за блокчейн технологията в игрите

Как блокчейн технологията се използва в гейминг приложенията?

Блокчейн технологията се използва в гейминг приложенията за създаване на сигурни, прозрачни и ориентирани към играчите икономики.

Полезен ли е блокчейн за игрите?

Да, блокчейн е добър за игрите, защото осигурява истинска собственост върху активите в игрите, повишена сигурност и прозрачност, както и нов модел за монетизация

Как блокчейн променя игрите?

Блокчейн променя игрите, като дава възможност за нови модели на приходи като play-to-earn, насърчава децентрализираните икономики и въвежда иновативни геймплейни механики.

Какъв голям е мащабът на блокчейн индустрията за игри?

Индустрията на блокчейн игрите се очаква да достигне 40 млрд. долара до 2026 г.

Защо блокчейн е бъдещето на игрите?

Блокчейн е бъдещето на игрите, защото има потенциала да революционизира начина, по който играем, притежаваме и взаимодействаме с виртуалните светове.

Въведение

Запознайте се с Рахул Намбиампурат, опитен писател на свободна практика, който пише за криптовалути и е родом от динамичния щат Керала, Индия. Със задълбочен образователен опит от университета Сиким Манипал, Рахул се е превърнал в забележителна фигура в света на криптовалутите, специализирайки в областта на НФП, криптовалутите ..

Свързани статии