Предупреждение за Bitcoin: Резервите на борсата падат до нови дъна

В първите дни на април пазарът на криптовалути стана свидетел на значителен етап, тъй като резервите на биткойн (BTC), държани от борсите, се сринаха до безпрецедентно ниски нива, като паднаха под 2 милиона BTC. Това развитие остави по-малко от 10% от общото предлагане на Биткойн в обращение на разположение на тези платформи. Подобно драстично намаляване на наличните резерви на Биткойн представлява сценарий, при който нарастването на търсенето може потенциално да доведе до забележимо свиване на предлагането.

Подробни данни, набавени от CryptoQuant на 8 април, сочат, че общата сума на наличните във всички признати портфейли на борсата BTC възлиза на приблизително 1,94 милиона BTC. Тази цифра съответства на близо 9,8% от общото предлагане на Биткойн в обращение, което възлиза на 19,67 млн. монети според последните преброявания.

Наблюденията разкриват последователна тенденция към намаляване на борсовите резерви, след като през юли 2021 г. те достигнаха зенит от 2,85 милиона BTC. Това намаление се дължи главно на това, че инвеститорите в Биткойн предпочитат да прехвърлят своите авоари извън опеката на борсите – стратегически ход, който отразява предпочитанието към дългосрочно държане пред незабавната продажба или търговия.

В момента Биткойн се търгува на цена от 69 892 щатски долара, като се доближава до психологически значимия праг от 70 000 щатски долара.

Разбиране на шоковете в предлагането и тяхното въздействие върху цените на биткойн

Шокът в предлагането на пазара на Биткойн се характеризира с бързо намаляване на количеството Биткойн, налично за търговия на борсите, което съвпада с рязко нарастване на търсенето. Този дисбаланс между натиска за покупка и продажба по своята същност води до повишаване на цените на Биткойн поради засилената конкуренция за ограниченото предлагане.

Една от основните причини за шока в предлагането е значителното изтегляне на Биткойн от борсите, което води до оскъдно предлагане за търговия, което от своя страна може да ускори значителното покачване на пазарната стойност на Биткойн.

Освен това настъпването на събитието на намаляване на цената на Биткойн наполовина приблизително на всеки четири години значително засилва ефекта от шока в предлагането. След халвинга възнаграждението за добив на нови биткойни се намалява наполовина, като по този начин се намалява притокът на нови монети на пазара.

Списание Bitcoin твърди, че тези комбинирани фактори – намаляващите валутни резерви и събитието на половинчатост – създават предпоставки за предстоящ шок в предлагането на биткойн.

Следователно съчетаването на намаления темп на генериране на нови биткойни с продължаващото намаляване на резервите на борсата за биткойни се очаква да засили действащата икономическа динамика. Вследствие на това нарастващото търсене на фона на намаляващото предлагане вероятно ще катализира ясно изразена ескалация на цените на биткойн.

Запознайте се с Яна, нашия експерт по криптовалути с повече от седем години опит. Тя има обширни познания в областта на технологиите, особено в иновативните области на блокчейн и децентрализираните финанси. Яна умее отлично да пише подробни ръководства, известни като бели книги, и да дава съвети по токеномика, които помагат на хората да разберат ..

Свързани статии