Инвеститорите се насочват към Solana: следващият голям бум на криптовалутите?

Неотдавнашно проучване на CoinShares разкри, че Solana (SOL) преживява забележителен ръст на инвестициите от институционални играчи. Според констатациите на проучването на мениджърите на фондове за цифрови активи, в което са събрани сведения от 64 институционални инвеститори, надзираващи активи на обща стойност 600 млрд. долара, се наблюдава значително нарастване на интереса към алтернативните криптовалути, като Солана заема видно място в челните редици на тази тенденция.

Джеймс Бътърфил, ръководител на отдел „Изследвания“ в CoinShares, доразви резултатите от проучването, като посочи, че „сред инвеститорите се забелязва диверсификация към алткойни, като при Солана се наблюдава значително повишаване на институционалната подкрепа“.
Той изтъкна, че близо 15% от участниците в проучването вече включват СОЛ в инвестиционните си портфейли, което бележи значително увеличение в сравнение с предишни проучвания. Например, проучването от януари подчертаваше пълната липса на институционални инвестиции в Солана.

Солана - нарастващи инвестиционни портфейли

Подчертавайки още повече нарастващото приемане на SOLANA в институционалните среди, Бътърфил отбеляза нарастващата ѝ привлекателност, стимулирана от последните технологични подобрения и по-значителното присъствие на пазара. Въпреки това Биткойн продължава да поддържа водещата си позиция, като над 25% от анкетираните са инвестирали в него, плътно следван от Етериум, който е малко под границата от 25%.

Въпреки че Биткойн и Етериум запазват водещата си позиция като основни цифрови активи, се наблюдава забележителна промяна в нагласите на инвеститорите. Макар че Биткойн все още се радва на предпочитания сред 41% от инвеститорите, които са оптимистично настроени за бъдещия му растеж, тази цифра представлява лек спад в сравнение с предишни точки на данните.

От друга страна, доверието на инвеститорите в Етериум е намаляло, спадайки от 35% на около 30%, което съвпада с нарастващото увлечение по алтернативни блокчейн системи като Солана, отличаващи се с характерните си технологични качества и потенциални приложения.

Перспективи за растеж на цифровите активи

За разлика от това, проучването показва по-стабилен оптимизъм за перспективите на Solana, като приблизително 14% от респондентите са оптимисти за потенциала ѝ за растеж, което е увеличение спрямо предходните 12%.

Този ентусиазъм е част от по-широка тенденция, тъй като цифровите активи вече съставляват 3% от средния инвестиционен портфейл, което е най-високото ниво от началото на проучването през 2021 г. Това нарастване до голяма степен се дължи на стартирането на американските спот Биткойн ETF, което опростява институционалния достъп до Биткойн.

Проучването обаче посочва и значителни пречки, ограничаващи по-широкото навлизане на криптовалути като Солана. Регулаторните предизвикателства продължават да бъдат основна грижа сред инвеститорите, както подчерта Бътърфил, който отбеляза, че „регулаторните пречки все още се възприемат като значителна бариера, въпреки че е успокояващо да се види намаляването на опасенията относно волатилността и проблемите с попечителството“.

Освен това проучването хвърля светлина върху нарастващото възприятие сред инвеститорите, че криптовалутите все повече се разглеждат като ценни инвестиции. Това мнение ескалира от по-малко от 15% през януари до над 20% през април, подхранвано от нарастващото клиентско търсене и положителните ценови движения.

Поглеждайки към бъдещето, пейзажът на цифровите активи е готов за бързи промени. Институционалните инвеститори разширяват портфейлите си, за да включат иновативни технологии, а алткойните като Солана са готови за по-нататъшна популярност. Въпреки това темпът на приемане до голяма степен ще зависи от развиващите се регулаторни рамки и общия икономически климат, което поставя както предизвикателства, така и възможности пред инвеститорите в тази динамична област.

Запознайте се с Яна, нашия експерт по криптовалути с повече от седем години опит. Тя има обширни познания в областта на технологиите, особено в иновативните области на блокчейн и децентрализираните финанси. Яна умее отлично да пише подробни ръководства, известни като бели книги, и да дава съвети по токеномика, които помагат на хората да разберат ..

Свързани статии